VỀ CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

Cung cấp các giải pháp toàn diện cho Ngành Phát thanh và Truyền hình như: Lắp đặt, chuyển giao công nghệ cho các hệ thống thiết bị sản xuất chương trình truyền hình, tổng khống chế phát sóng, hệ thống lưu trữ…

Xem thêm

Video về chúng tôi

Video về chúng tôi